Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Οι πωλήσεις είναι ο στόχος κάθε επιχείρησης και το μέσο ανάπτυξης της. Η επέκταση της δραστηριότητας της επιχείρησης σε μια νέα αγορά εκτός συνόρων θα οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων καθώς το προϊόν θα διατίθεται σε επιπλέον πελάτες. Εμείς, στη NORTHCERT, παρέχουμε στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αυξήσουν την ταχύτητα αυτού του μέσου ανάπτυξης, οργανώνοντας ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό τμήμα πωλήσεων εξωτερικού. Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να θέσουμε στόχους πωλήσεων και να δημιουργήσουμε το περιβάλλον που θα τους κάνει εφικτούς σε σταθερή βάση και μέσα σε προσδιορισμένο χρονικό διάστημα.

Υπηρεσίες που παρέχουμε:

  • Αναγνωρίζουμε και καταγράφουμε την υφιστάμενη κατάσταση.
  • Προσδιορίζουμε με σαφήνεια τον ανταγωνισμό, χαρτογραφώντας τις τακτικές του.
  • Παρακολουθούμε τους στόχους που έχουν τεθεί ανά πελάτη, ομάδα πωλήσεων, αγορά.
  • Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε τακτικές για την επίτευξη των στόχων ανά χρονική περίοδο.
  • Καθοδηγούμε την επιχείρηση στο άνοιγμα νέων αγορών και πελατολογίου.
  • Σχεδιασμός εξαγωγικών διαδικασιών πωλήσεων, συντονισμός και εναρμόνισή τους με τα λοιπά τμήματα της επιχείρησης για την εύρυθμη λειτουργία μεταξύ τους.
  • Εκπροσώπηση σε διεθνείς εκθέσεις.
  • Υποστήριξη σε Business Trips.