Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Το Product Management είναι η τέχνη στην ανάκαμψη. Αν μπορέσουμε να κάνουμε το Product Management να είναι επικεντρωμένο στο να εντοπίσει προβλήματα / ευκαιρίες στην αγορά και να εκπροσωπεί και τους πελάτες της επιχείρησης, τότε η επιχείρηση μπορεί να ανακάμψει.

Όπως σχολίασε η Πρόεδρος του AIPMM, Therese Padilla: «Έχοντας ένα πλήρες πακέτο δεξιοτήτων, ένας Product Manager (ΡΜ) ή ένας Product Marketing Manager (ΡΜΜ) πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί οποιοδήποτε προϊόν, σε οποιοδήποτε τύπο επιχείρησης. Συνήθως είναι ευκολότερο να διδάξεις σε κάποιον ένα νέο προϊόν, παρά το πώς να το διαχειριστεί.

Στη NORTHCERT ασπαζόμαστε και εμείς αυτή τη φιλοσοφία για το Product Management και για αυτό το αντιμετωπίζουμε με την αντίστοιχη σημασία προκειμένου να αναπτύξουμε προϊόντα και υπηρεσίες που να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις αγορές του εξωτερικού.

To Branding, αντίστοιχα, αφορά την προσπάθεια δημιουργίας μίας επώνυμης μάρκας (Βrand), προϊόντος ή υπηρεσίας. Η επένδυση στο «χτίσιμο» μιας μάρκας προστατεύει την κερδοφορία των εταιριών από τις πιέσεις μείωσης των τιμών του ανταγωνισμού, καθώς και την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ πελάτη και προϊόντος.

Η συμβολή της NORTHCERT στον τομέα του Product Management και του Branding μπορεί να δώσει απαντήσεις σε καθημερινές ερωτήσεις που ταλανίζουν τις περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως:

 • Ποιο είναι το κατάλληλο μίγμα προϊόντων που θα λανσάρουμε σε κάθε αγορά-στόχο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της;
 • Ποιες είναι οι ανάγκες των πελατών; θα πρέπει να αναπτυχθούν καινούργια προϊόντα / υπηρεσίες ή θα πρέπει να βελτιώσουμε ή να τροποποιήσουμε κάποια από τα υπάρχοντα;
 • Ποιες αλλαγές θα πρέπει να κάνουμε;
 • Με ποια εμπορική ονομασία θα κυκλοφορήσουν;
 • Πως θα καταστούν αναγνωρίσιμα και κυρίως πως θα διαφοροποιηθούν ώστε να ξεχωρίσουν από αυτά του ανταγωνισμού;

Υπηρεσίες που παρέχουμε:

 • Μελέτη - Αξιολόγηση υφιστάμενου χαρτοφυλακίου προϊόντων.
 • Διαχείριση - Ανάπτυξη - Επανασχεδιασμός των υπαρχόντων προϊόντων.
 • Σχεδιασμός στρατηγικής προώθησης των προϊόντων.
 • Σχεδιασμός - Δημιουργία - Εφαρμογή Προδιαγραφών προϊόντος / συσκευασίας / (υπο / υπέρ) συσκευασίας.
 • Ανάλυση και καθορισμός των καινοτόμων χαρακτηριστικών διαφοροποίησης των υπό ανάπτυξη προϊόντων στα τμήματα R&D - Έρευνας & Ανάπτυξης.
 • Ανάλυση - Εντοπισμός - Προσδιορισμός της προσωπικότητάς του Brand Name της επιχείρησης.
 • Ανάλυση - Προσδιορισμός αγοραστικών ομάδων στόχων (χρηστικών, αγοραστικών) καθώς και τάσεων της αγοράς.
 • Σχεδιασμός - Ανάπτυξη ταυτότητας του Brand της επιχείρησης και Επανασχεδιασμός - Διαφοροποίηση του ανάλογα με την αγορά στόχο.
 • Σχεδιασμός της επικοινωνιακής στρατηγικής του εταιρικού μηνύματος.
 • Δημιουργία «Μύθου» του προϊόντος
 • Δημιουργία εξαγωγικού website,
 • Δημιουργία και ανάπτυξη Social Media Advertising.