Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας κάθε επιχειρηματικής δράσης στις μέρες μας είναι η γρήγορη και σωστή διαχείριση της πληροφορίας. Αυτή ακριβώς τη διαχείριση πραγματοποιούμε με αποτελεσματικό τρόπο στη NORTHCERT, δηλαδή τη συλλογή και την επεξεργασία τους. Στόχος είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν γρήγορα και αποτελεσματικά τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την πορεία και τη δραστηριότητά τους βασισμένες στα αντικειμενικά δεδομένα της έρευνας και όχι στη λιγότερο ή περισσότερο ακριβή διαίσθηση των στελεχών τους ή στη τύχη. Η τεκμηριωμένη έρευνα αγοράς είναι η «ακτινογραφία» της αγοράς και η πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας ή της ανταπόκρισης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Υπηρεσίες που παρέχουμε:

  • Έρευνα αγοράς για στόχευση νέων αγορών και ανάλυση ευκαιριών.
  • Έρευνες καταναλωτικής συμπεριφοράς.
  • Έρευνες ικανοποίησης καταναλωτών.
  • Κυλιόμενες έρευνες θέσης αγοράς και εμπορικού σήματος.
  • Έρευνες επιχειρηματικής φήμης.
  • Έρευνες σχεδιασμού - ανάπτυξης νέων προϊόντων.
  • Έρευνες εικόνας εμπορικών σημάτων.
  • Υπηρεσίες Mystery Shopping.
  • Υπηρεσίες αξιολόγησης και επιλογής Site Location.