Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Η κατάργηση της πλειονότητας των εμπορικών περιορισμών σε παγκόσμιο επίπεδο έχει οδηγήσει όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να αναζητούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο εξωτερικό προκειμένου να ασκήσουν επιχειρηματική και εξαγωγική δραστηριότητα και πέραν των εθνικών συνόρων. Για κάποιες είναι ζήτημα επιβίωσης ειδικά μέσα στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας. Για κάποιες άλλες είναι μοχλός ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Εμείς στη NORTHCERT λειτουργούμε ως Σύμβουλοι Εξαγωγικού Marketing προσφέροντας λύσεις ειδικά προσαρμοσμένες στις δικές σας απαιτήσεις και φιλοδοξίες.

Η ενεργή μας δράση μέσα από τον Σ.Ε.Β.Ε. (Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος), το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο και άλλους επίσημα αναγνωρισμένους φορείς μας επιτρέπει να συμβάλουμε ενεργά στην διαμόρφωση της νέας εξαγωγικής πολιτικής που υιοθετεί η χώρα μας τα τελευταία χρόνια μέσω των προγραμμάτων εξωστρέφειας και τα οποία ουσιαστικά τώρα διαμορφώνονται.

Στη NORTHCERT δίνουμε απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που απασχολούν κάθε επιχείρηση η οποία θέλει να αναπτύξει για πρώτη φορά εξαγωγική δραστηριότητα ή βρίσκεται στα πρώτα της βήματα προς αυτή την κατεύθυνση:

 • Σε ποιες αγορές θα στοχεύσει η επιχείρηση;
 • Είναι αναγκαίες τροποποιήσεις στο προϊόν προκειμένου να πετύχει στις αγορές του εξωτερικού;
 • Πως θα δημιουργηθεί – αναπτυχθεί το πελατολόγιο στην κάθε χώρα;
 • Πως πρέπει να διεισδύσει η επιχείρηση εκεί;
 • Πως θα τοποθετηθεί το προϊόν εκεί;

Υπηρεσίες που παρέχουμε:

 • Αξιολόγηση και διάγνωση επιπέδου εξαγωγικής ετοιμότητας της επιχείρησης.
 • Σύνταξη εξαγωγικού πλάνου δράσης προσαρμοσμένο στις ειδικές απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.
 • Οργάνωση ή / και προσαρμογή των τμημάτων Marketing και πωλήσεων σε εξαγωγικό προσανατολισμό.
 • 'Έρευνα - Ανάλυση - Καθορισμός αγορών στόχων.
 • Προσαρμογή προϊοντικού χαρτοφυλακίου ανά αγορά στόχο.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή στρατηγικής διείσδυσης στις αγορές.
 • Καθορισμός εμπορικής και τιμολογιακής πολιτικής ανά αγορά στόχο.
 • Εκπαίδευση / Προσαρμογή των στελεχών Marketing και πωλήσεων της επιχείρησης με στόχο την ανάπτυξη εξαγωγικής συνείδησης.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή στρατηγικής προώθησης ανά αγορά στόχο.