Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Η κατάργηση της πλειονότητας των εμπορικών περιορισμών σε παγκόσμιο επίπεδο έχει οδηγήσει όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να αναζητούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο εξωτερικό προκειμένου να ασκήσουν επιχειρηματική και εξαγωγική δραστηριότητα και πέραν των εθνικών συνόρων. Για κάποιες είναι ζήτημα επιβίωσης ειδικά μέσα στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας. Για κάποιες άλλες είναι μοχλός ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Εμείς στη NORTHCERT λειτουργούμε ως Σύμβουλοι Εξαγωγικού Marketing προσφέροντας λύσεις ειδικά προσαρμοσμένες στις δικές σας απαιτήσεις και φιλοδοξίες.

Οι πωλήσεις είναι ο στόχος κάθε επιχείρησης και το μέσο ανάπτυξης της. Η επέκταση της δραστηριότητας της επιχείρησης σε μια νέα αγορά εκτός συνόρων θα οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων καθώς το προϊόν θα διατίθεται σε επιπλέον πελάτες. Εμείς, στη NORTHCERT, παρέχουμε στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αυξήσουν την ταχύτητα αυτού του μέσου ανάπτυξης, οργανώνοντας ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό τμήμα πωλήσεων εξωτερικού. Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να θέσουμε στόχους πωλήσεων και να δημιουργήσουμε το περιβάλλον που θα τους κάνει εφικτούς σε σταθερή βάση και μέσα σε προσδιορισμένο χρονικό διάστημα.

Ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας κάθε επιχειρηματικής δράσης στις μέρες μας είναι η γρήγορη και σωστή διαχείριση της πληροφορίας. Αυτή ακριβώς τη διαχείριση πραγματοποιούμε με αποτελεσματικό τρόπο στη NORTHCERT, δηλαδή τη συλλογή και την επεξεργασία τους. Στόχος είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν γρήγορα και αποτελεσματικά τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την πορεία και τη δραστηριότητά τους βασισμένες στα αντικειμενικά δεδομένα της έρευνας και όχι στη λιγότερο ή περισσότερο ακριβή διαίσθηση των στελεχών τους ή στη τύχη. Η τεκμηριωμένη έρευνα αγοράς είναι η «ακτινογραφία» της αγοράς και η πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας ή της ανταπόκρισης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Η στρατηγική Marketing αποτελείται από ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν στον προσανατολισμό της εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης (επιλογή αγορών και προϊόντων που η επιχείρηση θα τοποθετήσει σε αυτές). Στη NORTHCERT σχεδιάζουμε αποτελεσματικές στρατηγικές Marketing λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική των πελατών μας σε σχέση με τις προοπτικές της αγοράς. Εντάσσουμε στο γενικότερο πλάνο το πως θα κατανείμουν και θα αξιοποιήσουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που έχουν διαθέσιμους. Στόχος μας είναι πάντα η διατήρηση ή βελτίωση της θέσης των πελατών μας στην αγορά.

Το Product Management είναι η τέχνη στην ανάκαμψη. Αν μπορέσουμε να κάνουμε το Product Management να είναι επικεντρωμένο στο να εντοπίσει προβλήματα / ευκαιρίες στην αγορά και να εκπροσωπεί και τους πελάτες της επιχείρησης, τότε η επιχείρηση μπορεί να ανακάμψει.

Η θεωρία από την πράξη έχει μεγάλη απόσταση. Ακόμη και ο πιο άρτιος και επιστημονικά τεκμηριωμένος σχεδιασμός ενεργειών Marketing έχει μηδενική αξία αν δεν μπορεί να εφαρμοσθεί επιτυχώς. Η εφαρμογή όμως είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι. Θεωρούμε ότι οι σύμβουλοι Marketing θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση την επιτυχή εφαρμογή των ενεργειών που προτείνουν.