Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Ο σαφής Ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας μας και κατά συνέπεια της νομοθεσίας μας οδηγεί τη NORTHCERT στη συνεχή παρακολούθηση των σχετικών διατάξεων που αφορούν τον τεχνικό κόσμο αλλά και τον καθημερινό πολίτη – καταναλωτή.

Έτσι με διαρκή ενημέρωση σε τεχνικά θέματα και ζητήματα που αφορούν την υγιεινή, την ασφάλεια, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας προσφέρει ΆΜΕΣΑ τις πληροφορίες εκείνες που θα προφυλάξουν μια επιχείρηση από πιθανά προβλήματα αλλά και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της. Το ανθρώπινο δυναμικό της NORTHCERT αποτελείται από έμπειρους μηχανικούς (μηχανολόγους, πολιτικούς, αρχιτέκτονες και τοπογράφους) οι οποίοι συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος για τον πελάτη της επιχείρησης. Κύριο χαρακτηριστικό της NORTHCERT είναι η διαρκής αναζήτηση της γνώσης και η διάθεση για επέκταση σε νέα αντικείμενα εργασιών. H συνεργασία με τη NORTHCERT, δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να έχει άμεση πρόσβαση, για πάντα, σε ότι αφορά εργασία που της ανατέθηκε, καθώς η εταιρία διατηρεί πλήρες αρχειοθετημένο υλικό, από την ημέρα έναρξης της δραστηριότητας της μέχρι σήμερα.